Kivitelezés ellenőrzése

Tervezői kontroll

A tervezői kontroll az egyik legfontosabb garancia az építtető részére, hogy az építkezés a tervek szerint készül.

Az építkezés megkezdése előtt a kivitelezővel, és a társtervezőkkel történő közös egyeztetésen történő részvétel.

Az építészeti műszaki tervdokumentáció alapján az építési kivitelezési tevékenység ellenőrzése, a tervektől történő (tervezett és alkalomszerű) eltérések kezelése, a menet közbeni kérdések azonnali megoldása, a lehetséges alternatívákra javaslat tétel. Az eltérés minőségének a függvényében, az építtető és a kivitelező figyelmének felhívása arra, hogy engedélyezési terv módosítást kell készíteni, engedélyt kell szerezni, még mielőtt az eltérés megvalósulna.

Az építkezés befejeztével az átadás – átvételi eljárásban való részvétel.

Felelős műszaki vezetés – a kivitelező kompetenciája

Minden engedély köteles építőipari kivitelezési munka csak felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhető. Az építkezés megkezdését, és befejezését be kell jelentenie. Az építési terület átvétele, az építési napló vezetése. A kivitelezés szakmai irányítása, szervezése, a különböző szakmák összehangolása, felügyelete és ellenőrzése. A felelős műszaki vezető a kivitelezés időszakában együttműködik az építtetővel, a műszaki ellenőrrel, a tervezővel.

Műszaki ellenőrzés – építtető biztosítja

A műszaki ellenőr foglalkozik azzal, hogy az építkezés minden szempontból a lehető legjobb legyen szakmai, gazdaságossági, esztétikai, pénzügyi, ütemtervi, számlázási, elszámolási, építési folyamatok, és dokumentálásuk szempontjaiból. A munkák eltakarásuk előtti mennyiségi, és minőségi ellenőrzése, fotódokumentáció készítése, a beépítendő anyagok megfelelőség igazolás meglétének ellenőrzése. Az építkezés befejeztével az átadás – átvételi eljárásban való részvétel.

Kapcsolódó ajánlások megtekintése